Regulamin

Czas naprawy uwarunkowany jest dostępnością części oraz stopniem uszkodzenia

Koszty naprawy:
Diagnoza urządzenia jest bezpłatna
Na koszt naprawy składają się koszty części i podzespołów oraz koszty usług zastosowanych do wykonania zlecenia serwisowego.
W przypadku stałych klientów oferujemy rabaty.

Odpowiedzialność:
Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie swoje dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem ich utraty lub też zleca zabezpieczenie tych danych serwisowi za dodatkową opłatą wynikającą z cennika usług.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nielicencjonowane oprogramowanie zainstalowane na komputerze klienta jak również inne dane na wszelkiego rodzaju nośnikach dostarczonych do serwisu.
Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części niezbędnych do realizacji naprawy lub też innych przyczyn niezależnych od serwsiu
Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności
Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nienaprawionego sprzętu o objawach nieco innych niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji